Till mig kan du komma om du till exempel har låg självkänsla, bär på oro, är kritisk mot dig själv eller andra, har svårt att reglera dina känslor,har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv.
Jag behandlar inte psykisk ohälsa som depressioner, svår ångest eller liknande.

Att gå på samtal:

Under det första samtalet undersöker vi tillsammans hur din livssituation ser ut och hur de svårigheter som du söker för påverkar dig och din vardag. Vi kommer överens om hur vi ska lägga upp samtalen och hur ofta vi ska ses.  Samtalen utformas sedan efter dina behov.

Det finns många olika anledningar till varför man söker sig till hjälpande och stödjande samtal. Det kan handla om att man fastnat i mönster eller roller som man inte trivs med eller att man upplever stressrelaterade symptom.

Inget problem är för litet, inget är konstigt eller fel. Att gå på stödjande samtal handlar i stort om att ta hand om sig själv, att visa sig själv omsorg. En del tänker att man är svag när man söker hjälp vilket inte alls stämmer, det är tvärtemot en styrka att ta emot hjälp när man behöver det. Ibland behöver man bara någon som lyssnar, någon som inte dömer och som visar att det du upplever är viktigt.

Min samtalsform:

Jag är utbildad i compassionfokuserad terapi (CFT) där compassion innefattar att kunna känna och visa medkänsla, värme och omsorg om sig själv och andra.

Målet är att öka känslan av trygghet och självtillit, och därigenom öka välmående. Ett annat mål med CFT är att förbättra förmågan att ta hand om svåra känslor.

CFT riktar inte in sig på någon speciell diagnos, utan är hjälpsam för att komma åt bakomliggande faktorer till varför vi mår dåligt. Genom att öva upp förmågan till ”compassion” med oss själva och andra står vi bättre rustade att hantera livets påfrestningar.

Priser:

Introduktionssamtal (75 min): 600 kr

Uppföljande samtal (45 min): 850 kr

Priserna är inklusive moms och kan komma att justeras.