Livet kan vara svårt ibland. Det kan handla om förändringar, valda eller ej, problem i relationer hemma eller på jobbet, sorg eller känslor som är svåra att förstå eller hantera.

Min och mångas erfarenhet är att det svåra kan bli lite mindre svårt om man får prata om det. Om man får sätta ord på de tankar och känslor som snurrar i huvudet och kroppen kan de bli lättare att stå ut med.

Ibland behöver man någon som lyssnar, någon som inte dömer och som visar att det du upplever är viktigt.

Till mig kan du också komma om du till exempel har låg självkänsla, bär på oro, är kritisk mot dig själv eller andra.

Jag behandlar inte psykisk ohälsa som depressioner, svår ångest eller liknande.

Att gå på samtal:

Under det första samtalet undersöker vi tillsammans hur din livssituation ser ut och hur de svårigheter som du söker för påverkar dig och din vardag. Vi kommer överens om hur vi ska lägga upp samtalen och hur ofta vi ska ses.  Samtalen utformas sedan efter dina behov.

Min samtalsform:

Jag är utbildad i compassionfokuserad terapi (CFT) där compassion innefattar att kunna känna och visa medkänsla, värme och omsorg om sig själv och andra.

Målet är att öka känslan av trygghet och självtillit, och därigenom öka välmående

CFT riktar inte in sig på någon speciell diagnos, utan är hjälpsam för att komma åt orsakernantill varför vi mår dåligt. Genom att öva upp förmågan till ”compassion” med oss själva och andra står vi bättre rustade att hantera livets påfrestningar.

Priser:

Introduktionssamtal 60 min): 600 kr

Uppföljande samtal (45 min): 600 kr

Priserna är inklusive moms och kan komma att justeras.