UPPDATERADE PRISER:

Från och med 1 mars-23 gäller nya priser.

UTVECKLING:

Från september -21 och under ca ett års tid utbildar jag mig till diplomerad samtalsterapeut med inriktning CFT (compassionfokuserad terapi). Efter avlagd examen kommer jag att kunna ta emot klienter i behov av samtal, tex vid stress. Detta ser jag som en ytterligare möjlighet att hjälpa fler med mer. Våra kroppar och våra tankar och känslor är inte skilda från varandra som jag ser det. Ibland behöver man hjälp med det ena, ibland det andra och ibland med båda.